Euroopa päeva
üritused üle Eesti

1.-16. mai 2018
Мероприятия Дня Европы
по всей Эстонии
1-16 мая 2018 года
Europe Day
events all over Estonia
1-16 May 2018

Juulis 2017 saab Eestist esimest korda ELi Nõukogu eesistujariik. See tähendab seda, et poole aasta jooksul on Eesti roll selgitada aruteludes välja kõikide liikmesriikide huvid ja ühised seisukohad – leida tasakaal eri arvamuste ja soovide vahel. ELi Nõukogu istungite ja kohtumiste korralduse eest, kus liikmesriigid ühise laua taga kokku saavad, vastutab Eesti samuti. Eesti on seega eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogu eestkõneleja rollis.

Eesistujana on meile Euroopa Liidu töös oluline ära kuulata ka teemaga seotud huvirühmade arvamus. Iga algatuse puhul tuleb mõelda, kuidas oleks võimalik ettevõtjate ja kodanike elu lihtsustada ning bürokraatiat vähendada, kasutades seejuures võimalikult palju e-lahendusi.

Eesti prioriteedid

Eesti peamine ülesanne Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana on hoida Euroopa Liit ühtse ja otsustusvõimelisena.

Eestil kui eesistujal on neli prioriteeti:

  • avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa
  • turvaline ja kaitstud Euroopa
  • andmete vaba liikumine ja digitaalne Euroopa
  • kaasav ja kestlik Euroopa

Eesistujariigina soovib Eesti juhtida tähelepanu sellele, kuidas digitaalvaldkond saab lihtsustada inimeste igapäevaelu selle kõigis aspektides. Näiteks kiirendaks ja lihtsustaks asjaajamist see, kui tulevikus piisaks igas Euroopa riigis retsepti või töötõendi eraldi esitamise ja paberil saatmise asemel ühest digitaalsest päringust.

Et tulevikuski oleks Euroopas hea elada, soovib Eesti eesistujana pöörata tähelepanu puhta keskkonna säilitamisele, Euroopa turvalisusele ning majanduses uusimate tehnoloogiate ja ideede kasutamisele, aga ka muutuvale elukeskkonnale. Inimeste ootused ja arusaamad tööst ja tööturust on muutumas ning rohkem kui pooled tänased algkoolilapsed hakkavad täiskasvanuna tegema tööd, mida täna veel olemaski pole. Neid ja mitmeid teisi teemasid soovib Eesti oma eesistumisperioodil Euroopa tasandil arutada.

Eesti eesistumine kestab 1. juulist 31. detsembrini 2017.

Eesistumise ajal toimub Brüsseli sündmuste kõrval Eestis üle 200 ürituse, põhiosa neist Tallinnas Kultuurikatlas.

www.eesistumine.ee