Euroopa päeva
üritused üle Eesti

1.-16. mai 2018
Мероприятия Дня Европы
по всей Эстонии
1-16 мая 2018 года
Europe Day
events all over Estonia
1-16 May 2018

Mis on passimäng?

Passimäng on Euroopa sünnipäeva raames toimuv meelelahutuslik ja hariv mäng, mille käigus läbid erinevaid teekondi südalinnas, külastad EL riikide saatkondi ja kogud küsimustele vastates passi templeid.

 

 

Kuidas osaleda?

Tule 9.mail alates kell 15 Vabaduse väljaku infotelki ning võta endale Euroopa päeva pass või digimängu kood.

Passimängus saad valida nelja erineva teekonna vahel (Tõnismägi, Toompea, Vabaduse väljak ja Vanalinn). Iga teekonna läbimine annab osalejale ühe loosi. Erinevate teekondade läbimine kasvatab võiduvõimalust, sest iga teekond annab ühe loosi lisaks. Igas passimängupunktis tuleb vastata küsimusele ning õigesti vastates saad passi templi. Osalejatele on ette antud vastusevariandid, vastamisel aitavad nõuga ka saatkondade töötajad.

Passimängu saad mängida individuaalselt või klassikollektiiviga. Tutvu eelnevalt kindlasti valitud mängu reeglitega (vt allpool). Nii individuaalset kui klassimängu saab mängida paberpassiga kui ka digitaalselt.

Sellel aastal jääb igale teekonnale ka muuseum (v.a Vabaduse väljakul), mida saad passi ettenäitamisel külastada tasuta. Muuseumikülastustega tähistame koos Euroopa kultuuripärandiaastat.

Passimängu ajakava

Passimängu stardi anname kell 15 Vabaduse väljakul. Mängimiseks on aega kolm tundi ja teekonna punktid suletakse kell 18. Passid tuleb tagastada hiljemalt kella 18.30-ks Vabaduse väljaku infotelki.

Pärast mängu saad osaleda Vabaduse väljakul toimuval kontserdil, kus astuvad üles Stig Rästa, Liis Lemsalu, Ivo Linna, Antti Kammiste, Lepatriinu ja Frankie Animal. Passimängu auhinnad loositakse välja kontserdi lõpus.

 

Auhinnad

 • Kõigi passimängul individuaalselt osalejate vahel läheb loosi 4 reisitšekki väärtusega 500 eurot.
 • Osalevate klasside vahel läheb loosi kaks reisi Euroopa südamesse: põhikooli klasside (VII-IX) auhinnaks on reis Brüsselisse ja gümnaasiumi ning kutsekooli klasside (X-XII) auhinnaks on reis Strasbourgi. Enne klasside registreerimist tutvu klasside mängutingimustega!

 

Individuaalse osalemise reeglid

 • Mängus osalemiseks on vajalik pass või digimängu kood, mille saab Vabaduse väljakul asuvast infotelgist. Passe hakatakse väljastama kell 15.
 • Pass on jaotatud teekondadeks ning iga teekonna juures on perforeeritud loosileht. Leia väljavalitud teekonna loosileht ning kirjuta selle tagumisele küljele oma andmed.
 • Vali teekond, mille soovid läbida.
 • Külasta teekonnale märgitud muuseumi ja Euroopa Liidu riikide esindusi. Vasta õigesti küsimusele ning saad igast külastuskohast oma passi vastava riigi/muuseumi lehele templi. Digimängu puhul piisab küsimusele vastamisest. 
 • Kui kõik vajalikud templid on kogutud, too täidetud pass 9. mail hiljemalt kell 18.30 Vabaduse väljaku infotelki. Seal kontrollitakse, kas kõik vastava teekonna esindused on külastatud ning kinnitatakse osalust templiga. Osaleja täidetud perforeeritud leht rebitakse välja ning pannakse loosikasti.
 • Digimängu puhul kontrollib infotelgi töötaja kas kõik teekonnal olevad punktid said läbitud ja küsimustele vastatud ning väljastab loosilehe, mis läheb loosikasti.
 • Loosimine toimub ürituse pealaval peale kontserdi lõppu. Loosi läheb 4 reisikinkekaarti, igaüks väärtusega 500 eurot.

 

Klasside (VII-XII) osalemise reeglid

Registreerimine:

 • Eelnev registreerimine toimub internetis lehel: https://bit.ly/2qGbR9E
 • Registreerimine kestab kuni 07.05.2018 (kaasa arvatud).
 • Registreerimisel tuleb teada anda kool, klass, kontaktisik ja tema kontaktandmed (õpetaja või kooli töötaja, kes klassi võidu korral reisi eest vastutab).
 • Iga klassi kohta kehtib vaid üks registreering, seega võiks enne registreerimist kontrollida ega klass juba kirja pandud pole.

 

Mängu kulg:

 • Mäng algab Vabaduse väljaku infotelgist, kus klassi esindaja(d) saavad kätte mängupassid (maksimaalselt 4 passi ehk üks igale teekonnale klassi kohta) või info digitaalse passimängu kohta. Enne passide väljastamist kontrollitakse ka eelnevat registreeringut.
 • Vabaduse väljaku infotelk avatakse 9.mail kell 14.30.
 • Passimängus peab klass läbi käima kõik neli teekonda (Tõnismägi, Toompea, Vanalinn, Vabaduse väljak). Klass valib ise, kas jaotutakse väiksemateks gruppideks või mitte. Kui jaotutakse gruppideks, siis peab sama grupp läbima üheskoos kogu teekonna ning korjama templid samasse passi või vastused samasse telefoni (nt sama grupp peab läbima kõik Tõnismäe teekonna punktid, et läheks kirja Tõnismäe teekonna läbimine).
 • Mäng lõpeb Vabaduse väljaku infotelgis, kuhu naaseb klass hiljemalt kell 18.30.
 • Klass esitab ühekorraga info kõigi teekondade läbimise kohta (passi(d) tavamängu puhul; digitaalse mänguidentiteedi digitaalse mängu puhul).
 • Infotelgi töötaja kontrollib, kas teekonnad on läbitud, kannab klassi info loosilehele, kinnitab selle templiga ning lisab loosikasti. Loosilehed on kahes värvis, mis eristavad kahte vanusegruppi: VII-IX ja X-XII klassid.
 • Loosimine toimub ürituse pealaval peale kontserdi lõppu.

 

Auhinnad:

 • Auhind klassile X-XII – reis Strasbourgi

Auhinnareisi Strasbourgi paneb välja Euroopa Parlament gümnaasiumi või kutsekooli klassile. Reis toimub novembris 2018. Reisikulu hüvitatakse maksimaalselt 24 õpilase ja 2 õpetaja reisile kogukulus ühe inimese kohta 500 eurot pärast reisi vastavalt Euroscola projekti reeglitele: www.europarl.ee. Kui samast koolist sõidab reisile rohkem kui 24 õpilast, siis enam sõitvate õpilaste reisikulu ei hüvitata. Minimaalseks reisijate arvuks on 10 õpilast ja 1 õpetaja.

 • Auhind klassile VII-IX – reis Brüsselisse

Auhinnareisi Brüsselisse paneb välja Euroopa Komisjon, reisi käigus külastatakse erinevaid EL institutsioone. Reis toimub juulis 2018. Minimaalne reisijate arv on 10 õpilast ja 1 õpetaja, maksimaalne reisijate arv 30 inimest koos õpetaja(te)ga.

 

Digitaalse passimängu kirjeldus

Osale Euroopa päeva passimängus nutikamalt ja keskkonnasäästlikumalt!

 • Mine 9. mail aadressile www.euroopapapev.ee/pass
 • Vali teekond ja sisesta oma meeskonna nimi. Passimängu ei saa keegi teine sama meeskonnanimega läbida! Iga nimi on seotud esimesena sisse logitud telefoniga.

Kaardinõel juhatab sind rajal asuvate punktideni, kus punktialasse jõudes avaneb küsimus, mis vastust ootab. Peale küsimusele vastamist kaardinõel kaob – nii tead, et ülesanne sai sooritatud ja võid edasi liikuda.

Kui kaardilt on kõik kaardinõelad kadunud, oled teekonna edukalt lõpetanud. Passimängu teekondade läbimisel tule tagasi Vabaduse väljaku infotelki, kus kontrollitakse üle tulemused ja lisatakse väljateenitud loosileht loosikasti.

 

Kampaania auhindade väljastamine ja andmete kaitse

 • Auhindade võitjad kuulutakse välja Euroopa päeval 9.mail kell 19.45 Tallinnas Vabaduse väljakul. Isiklik kohalolemine ei ole auhinna saamise eeltingimuseks.
 • Kõikide auhinnavõitjate nimed avaldatakse Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Euroopa Parlamendi Eesti Büroo sotsiaalmeediakanalites (Facebook, Instagram, Twitter) ja Euroopa päeva Facebooki lehel ning võitjatega võetakse ühendust nende sisestatud e-posti aadressil.
 • Auhinnavõitjad peavad auhinna kättesaamisel tõendama oma isikut.
 • Käesolevat kampaaniat ei sponsoreeri, vii ellu ega halda mitte mingil viisil Facebook. Kampaanias osalejad edastavad oma andmed Euroopa Komisjoni esindusele Eestis, mitte Facebookile. Kampaania käigus saadud andmeid kasutatakse ainult auhinnasaajate väljaselgitamiseks ja käesolevates tingimustes märgitud eesmärkidel.
 • Oma isikuandmed saatnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda auhindade loosimises ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias osaleja annab sellega korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada Euroopa Komisjonile töötlemiseks oma isikuandmeid kampaania auhinnavõitjate väljaselgitamiseks, isiksustamata osalusstatistika koostamiseks, võitjate nimede avaldamiseks Euroopa päeval Tallinna Vabaduse väljakul, sotsiaalmeedias ja auhindade kätteandmiseks.  Isikuandmed säilitatakse kuue kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks. Andmeid ei väljastata kolmandatele osapooltele.
 • Kõik kampaania ja selle korraldamisega seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja e-posti aadressil COMM-REP-TLL@ec.europa.eu. Korraldaja esindaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
 • Vääramatu jõu ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate Euroopa päeva Facebooki lehel.
 • Kampaania vältel on korraldajal õigus kampaania reegleid ette teatamata muuta.
 • Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 • Kõik kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.